22 februari 2008

Mooi Duits?

Vandaag wil ik het hebben over de verschillen tussen de Nederlandse en de Duitse taal. Als Nederlander heb je gevoelsmatig toch een bepaalde indruk van de Duitse taal, namelijk dat die erg beschaafd en netjes is, en een beetje moeilijk wat betreft de naamvallen en verbuigingen. In Nederland is het zo dat als je netjes praat bijvoorbeeld op de radio dat je een beetje bekakt overkomt. Platvloersheden zijn in het Nederlands geen teken meer van ongeletterheid, maar zijn min of meer in de mode. Daar veel Duitsers in onze oren netjes en beschaafd spreken, maken ze op ons ook die bekakte of stijve indruk.

In Duitsland echter bestaat dit gevoel niet. Iemand die netjes praat, wil zeggen zonder taalfouten, duidelijk geartikuleerd, geen scheldwoorden gebruikt, geen dialekt spreekt, komt gewoon goed over.

Voorbeeld: als de ene Nederlandse collega tegen de andere zegt: "Ken je ..., wat is dat een ongelooflijke eikel he", dan kan dat een gesprek zijn tussen 2 hoogopgeleide mensen en ze maken een normale indruk. Voordat een Duitser over iemand anders zegt dat hij een 'Arschloch' is, moet diegene wel iets heel ergs gedaan hebben, als dat niet het geval is dan geeft de spreker zich te kennen als iemand 'aus der Unterschicht', oftewel met slechte manieren.Na een paar jaar in Duitsland gewoond te hebben heb ik een aantal mooie Duitse uitdrukkingen leren kennen die in het Nederlands niet bestaan of in ieder geval niet in dezelfde betekenis gebruikt worden. Die wilde ik graag met jullie delen. De meeste spreken voor zich:

- Da hat er noch mal die Kurve gekriegt

Als iemand dreigt de controle te verliezen, of bijvoorbeeld in een gesprek dreigt pijnlijke dingen te gaan vertellen, maar hij/ zij weet er zo een draai aan te geven dat alles weer goed komt, dan 'hat er die Kurve gekriegt'. Zoals je op de weg nog net door de bocht komt, hoewel je dreigde uit de bocht te vliegen.


- Das Kotzt mich an

Niet te vertalen. Of toch misschien met 'Daar ga ik van over mijn nek', hoewel in de Nederlandse versie je zelf over je nek gaat, terwijl in de Duitse versie het object van je ontevredenheid tegen jou aan kotst.


- Er baggert sie an

Op een plompe manier proberen iemand te versieren.


- Das ist doof/ Das is bescheuert/ Dumm gelaufen

Het Duitse doof stamt oorspronkelijk van het Nederlandse doof, maar het heeft in de loop van de tijd een andere betekenis gekregen. Het betekent dom, niet cool.


- Komm mal aus den Knick!

Ook bij deze uitdrukking kun je je goed in beelden voorstellen wat de bedoeling is. De spreuk wil zeggen: wees niet zo apathisch, kom eens in aktie.


- Der geht mich auf den Sack!

Hij werkt op mijn zenuwen.


- Ist ja Klasse..

Sarkastisch, betekent ongeveer "Nou, lekker hoor".


- Er redet sich um Kopf und Kragen

Hij doet erg veel moeite om zich uit een moeilijke situatie te praten.


- Das is ganz schön daneben.

Als iemand een onpassende opmerking maakt, misschien grappig bedoeld maar in werkelijkheid is het alleen maar beledigend, dan heeft hij er dus naast geschoten otewel 'daneben'.


En zo komt het dat als ik tegenwoordig Nederlands praat, ik vaak naar woorden moet zoeken omdat als eerste mij de Duitse uitdrukking te binnen schiet.

Na ja, was soll's..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten