17 september 2011

Waarom warmt de aarde op en sinds wanneer?

Lees het hier (Engels)

Global Warming Petition Project, the article


17 opmerkingen:

 1. Hoi Bob,

  Betekent dit nu ook dat je het eens bent met dit artikel of niet?
  Er staan wel veel interesante gegevens in dit artikelen en dat is wel goed maar later in dit artikel komt er toch ook weer een hoop ongefundeerde onzin naar voren. Die doen me dan meteen twijfelen aan alle data die ik in de eerste helft van het artikel heb gelezen. Het is toch duidelijk geschreven door bevooroordeelde mensen met een doel voor ogen en dat maakt goed objectief werk onmogelijk.

  Er is erg weinig fundatie gegeven waarom sommige van de veranderingen zo goed zijn voor de natuur, de dieren en de fauna zoals in de conclusie word gezegd.
  De grootste onzin vind ik de opmerking dat het warmer is geweest in de laatste 3000 jaar en dat er geen rampen zijn gebeurd. Ik geloof toch niet dat we nog veel kranteartikelen hebben van 1000 jaar geleden. Ja, de wereld is niet vergaan 1000 geleden maar er kunnen toch heel veel dingen gebeurd zijn waar we nu geen weet meer van hebben maar die met de huidige bevolkings dichtheid toch echt wel de erkenning zouden krijgen van extreme rampen.

  Ik zou er graag nog over door willen praten maar wat ik graag zou zien is dat iemand gegevens precenteerd die niet zo duidelijk extreem bevooroordeeld is als in dit artikel (en vele artikelen die het omgekeerde beweren).

  Rob A.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wat heet eens zijn. Je hebt gelijk dat de schrijvers een doel voor ogen hebben en dat aan het einde van het artikel opeens de wondere wereld van de kernenergie getoverd wordt. Maar met de gegevens en de cijfers kun je het niet oneens zijn, die zijn er gewoon.

  En spreken volgens mij voor zich in de grafieken. Het duidelijkste daarbij is dat de huidige temperatuurstijging en het smelten van de gletschers al vijftig jaar aan de gang was voordat de grote industriele uitstoot van CO2 begon. Dat is dus deze grafiek.

  Of deze, waarin je ziet dat er in de jaren zeventig sprake was van afkoeling, en dat sowieso het hele temperatuurverloop op aarde meer overeenkomst vertoont met de zonne-activiteit als met de CO2-uitstoot.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De ‘tegenpartij’ zou net zo een artikel kunnen schrijven. en dan weet je als leek nog niets.

  Duizend jaar geleden waren er nog geen kranten, maar er waren wel mensen die dingen opschreven. In Iran is er eens onderzoek gedaan naar aardbevingen in de afgelopen duizend jaar, om te zien of daar een regelmaat in optreedt. Er bleek wel degelijk veel schriftelijk materiaal over te zijn. Uit Amerika minder natuurlijk. Uit Europa herinner ik mij de monnik die in zijn klooster aan de Bodensee de bloei van de amandelbomen in januari beschreef. En zonder twijfel is er veel meer.
  Nog meer kun je uit de aarde zelf halen. Iedere ramp heeft sporen in de bodem nagelaten. Ik vermoed dat er al lang onderzoek naar dit soort dingen gedaan wordt.
  De eerste klimaatstatistiek uit het artikel brengt me nog op een andere gedachte. Zou het Romeinse Rijk in de vierde eeuw niet gewoon aan koude ten onder zijn gegaan? Die korte rokjes van de legionairs moeten tot veel depressie, wanhoop en blaasontsteking geleid hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Nou ja, de "tegenpartij" beroept zich altijd meer op het feit dat er zo en zoveel wetenschappers zijn die iets vinden. Duidelijke cijfers en grafieken vind je meer aan deze kant van het kamp.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. In ieder geval lijkt duidelijk dat de verhalen zoals ik ze al in de jaren zeventig las over een veranderend klimaat (Nigel Calder) nog steeds overeind staan, maar dat in dit onderzoek net als toen niet meteen met het bekende groenlinkse vingertje wordt gewezen naar de mensheid als de hoofdschuldige maar dat men meer kijkt naar het ritme van temperatuurschommelingen over een wat langere periode dan de afgelopen 25 jaar. Ik vrees dat dit door de groenlinkse en rozerode milieubewegingen niet in dank zal worden afgenomen en dat men deze wetenschappers onmiddelijk in de ban zal doen om de afwijkende mening t.o.v. het politiek correcte denken. De mens is de schuldige, en die moet betalen! Maar ik ben blij dat er nog steeds wetenschappers bestaan die het tegendeel van de 'onzin' die de laatste jaren over ons is uitgestort, bewijzen. Neemt niet weg dat enige voorzichtigheid met de energiebronnen op zijn plek is, dat we niet meer onbeperkt moeten 'gassen', dat bio-landbouw wellicht een beter alternatief is voor al die uitlaatgasproblemen van vee en fosfaten in het water. Maar ook een compliment voor Bob dat hij het hier durft te plaatsen. Als Groene fietser had ik van hem toch een andere insteek verwacht.....:)

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Durft te plaatsen? Bobs objectiviteit is zeer te prijzen, maar moed is daar niet voor nodig, alleen verstand.
  Bewegingen van welke couleur ook kunnen niet wereldwijd wetenschappers in de ban doen. Mocht het in het ene land tegenzitten met de wetenschappelijke vrijheid gaat men in een ander land verder. Gelukkig zijn er ook nog Australië, Brazilië, India en Korea. Maar toestanden zoals in de vroegere Sovjet-Unie zijn er momenteel niet zoveel.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik twijfel er oprecht aan dat de menselijke CO2-uitstoot een significante bijdrage levert aan de opwarming van de aarde, en ik vind het gevaarlijk als dit ene onderwerp zo op de voorgrond gedrongen wordt dat andere, ergere vormen van milieuvervuiling uit het zicht verdwijnen. En ik erger mij aan de bijna religieuze vormen die de aanhang van dit idee aanneemt.

  Voor de rest ben ik een leek op het gebied van milieuvervuiling.

  Wat volgens mij een van de grootste gevaren van de mens is, is niet zozeer zijn vervuiling, maar het feit dat hij zo weinig natuurlijke levensruimte intact laat.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @Bob - De grootste bedreiging voor ons mensen is dat er een enorme ongelijkheid is tussen pakweg het Noordelijk en het Zuidelijk halfrond, waardoor er aan de ene kant zelfs voor onze huisdieren een ongekende keuze is aan voedsel en andere zaken, terwijl elders in de wereld mensen bij bossen omvallen van de honger. Als wij hier in onze streken 1 procent moeten inleveren zijn onze landjes te klein. Maar dan nog zijn we stinkend welvarend. Stank en vervuiling is er overal, alleen leeft een deel van de wereldbevolking soms van het afval van anderen. Gelijkere verdeling van al dat bezit zou veel schelen. Mensen met enige ontwikkeling neigen namelijk sneller naar minder nageslacht en dat zal op termijn toch de redding blijken voor onze planeet.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @Leo: Ja, maar ik bedoelde hier het gevaar VAN de mens voor de rest van de wereld. Dat de mens ook nog eens zichzelf in gevaar brengt is een bewijs voor zijn domheid als species.

  Ik parafraseer hier de Matrix deel 1, die ik vorige week voor de 12e keer heb bekeken, als Mr Smith (een agent van de machines en computers) tegen Morpheus (de aanvoerder van de mensen-rebellen) zegt:

  "De mens is geen zoogdier in de strikte zin van het woord. Alle andere zoogdierpopulaties op deze planeet breiden zich zolang uit totdat ze een natuurlijk evenwicht met hun omgeving vinden. De mens daarentegen plant zich voort en breidt zich net zolang uit totdat alle natuurlijke bronnen in zijn woongebied zijn uitgeput. De enige oplossing voor hem is om zijn gebied uit te breiden.

  Er bestaat nog een organisme op aarde dat op deze manier te werk gaat.

  Het virus.

  De mens is een ziekte."

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Volgens Kroonenberg (klimaat scepticus) moet je klimaat over een periode van 10000 jaar bekijken.
  In bovenstaande grafiek zie je de kleine ijstijd 17-e eeuw maar niet de warme vroegmiddeleeuwse periode toen Vikingen op Groenland woonden.
  Zou de St.Lucia-vloed uit 1287 daarmee ook verklaard kunnen worden?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Ah, Kokor, met deze opmerking verraad je dat je het artikel niet hebt gelezen. Daarin staat namelijk deze grafiek waarin ook het middeleeuwse klimaat-optimum staat.

  Je moet het engelse artikel voor de grap echt eens lezen. Vooral de grafieken vind ik interessant.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @Emigrant - Als het gaat om de tegenstellingen tussen arm en rijk ben ik wel van de echt linkse soort denk ik. Mijn bezwaren tegen linkse gedachtengoeden zijn ook altijd gericht op semilinksen en milieusplinters die menen de waarheid in pacht te hebben, maar zich over solidariteit nauwelijks tot geen zorgen te maken. Ik heb daar overigens wel eens meer uiting aan gegeven hoor...

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @Bob - Zonder al die wonderlijke geloven die ons maar telkens aanzetten tot het verwekken van nog meer kinderen, is de aarde overbevolkt aan het raken. Niet zozeer om de beschikbare ruimte, wel waar het gaat om voedsel en watervoorraden. Die zijn eindig, zeker als we zo dom zijn de kernenergie af te schaffen. Dan zijn we zo weer terug bij 'af' en gaan ook bij ons doden vallen bij gebrek aan voldoende voedsel. De mens heeft zichzelf een unieke positie verworven die zich vooral uit in haar denkbeelden over superioriteit ten aanzien van de overige wezens op deze planeet. Dat komt weer voort uit al dat geloven in een almachtige heerser die ons zou hebben geschapen en voorzien van hersens die kunnen denken en voelen, en ons later zal opnemen in een grote hemel. Daardoor maken wij geen deel meer uit van de grote ontwikkelingen die voorheen nog wel eens zorgden voor in stand houden of juist uitsterven van een al te dominante soort. Wie weet moeten we toch wel terug naar de oertijd en in berenvellen gaan rondlopen. En eten van de jacht....desnoods op andere mensen...

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Ik heb het artikel inderdaad niet gelezen, @Bob, ook niet alsnog.
  Interessant zijn de discussies over de indirect verkregen meetwaardes (proxies), zoals Surface temperatures in the Sargasso Sea as determined by isotope ratios of marine organism remains in sediment at the bottom of the sea.
  Er was ook destijds een discussie over de IPCC-temperatuurreeks-reconstructies op basis van boomjaarringen.
  Fahrenheit en de kwikthermometer dateren van begin 18e eeuw.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. vwb Agent Smith: wat veel onzin in één zin, maar daarom is hij ook een gewaardeerde onbiologische tegenstander.

  Zoogdieren onderscheiden zich van de andere eierleggende dieren door het beheersysteem van de eieren en de embryonale groeistadia. Voor alle dieren inclusief de mens geldt dat zij zich kunnen uitbreiden totdat het voedsel op is of totdat ze door predatie geremd worden. Vrijwel alle dieren migreren op een of andere manier naar nieuwe voedselrijke gebieden. Als het gras kort is gaat de koe naar het volgende weiland.

  De term woongebied is misschien wel kenmerkend voor de mens: enkele HID's uitgezonderd blijft de mens het liefst zijn hele leven dichtbij zijn geboortegebied en in zijn -kudde.

  BeantwoordenVerwijderen