29 augustus 2010

Een onuitputtelijke bron van inspiratie

Dat bleek sex ook te zijn. Ik geef hier de woorden weer van een andere blogger(in), die deze achterliet in een reaktie op mijn stukje "Sex is...". Ik geef ze hier weer omdat ik er van onder de indruk was, en ik wil ze naar voren brengen voor iedereen die niet alle 100+ reakties heeft gelezen. Ze getuigen van echte empathie en mensenkennis. Het gaat er niet om of ik het er 100% mee eens ben. Wat ik in de woorden zie is iemand die bereid is zich in de ander te verplaatsen, begrip te hebben voor diens gevoelens, zich inleeft in zijn situatie, zonder daarbij zichzelf op te geven. Ze brengt misschien wel een offer, als je het feit dat je niet alleen aan je zelf denkt als offer beschouwt.

Misschien steigeren geemancipeerde vrouwen als ze dit lezen. Ik weet het niet, want ik ben geen geemancipeerde vrouw. Een feit is natuurlijk dat een relatie niet in orde is als ALLEEN de vrouw zo invoelzaam is als hieronder beschreven. Dan is er geen evenwicht. Dat betekent echter niet dat een vrouw DUS maar niet meer moet denken aan de behoeftes van haar man. Sommige vrouwen maken echter op mij de indruk precies zo te handelen in hun strijd om zelfstandigheid. En daarmee gaat iets waardevols verloren.

Als man ik wil ik nog even toevoegen dat we niet allemaal zo'n fragiel ego hebben dat we na een afwijzing meteen diep-depressief worden. Waar ik wel mee instem, is de positieve uitwerking die de beantwoording van onze avances hebben! Een kleine tip voor de mannen: denk er bij seks eens aan hoe je partner zoveel mogelijk plezier heeft, zonder dit op jouw vlag te schrijven bij je prestaties als "goede minnaar". Als je vrouw je avances nooit beantwoordt, dan is het zeer onwaarschijnlijk dat ze plezier beleeft aan sex. Dat kan aan haar liggen, maar ook aan jou.


Positief feit 1:

Bevredigende seks geeft hem het gevoel geliefd te zijn en begeerd te worden. Vrijen biedt troost die heel veel betekent voor een man. Vrijen is de zuiverste balsem tegen eenzaamheid.

Een man voelt zich geisoleerd, zelfs bij zijn vrouw. Maar bij het vrijen is er een persoon in de wereld bij wie je kwetsbaar kunt zijn en die je helemaal aanvaardt en niet veroordeelt. Het is die troost die heel veel betekent voor een man.

Positief feit 2:

Bevredigende seks geeft hem zelfvertrouwen.

Mannen vertelden dat ze zich beter voelden als ze vaker seks hadden,.. niet alleen lichamelijk maar juist innerlijk. Wat er in de slaapkamer gebeurt heeft echt invloed op hoe een man zich de volgende dag op kantoor voelt. Seks is een bevrijding van de dagelijkse druk, het lijkt alsof alles beter wordt. Als we eenmaal door hebben hoe belangrijk het seksleven van een man is voor zijn emotionele welbevinden, moeten we erachter zien te komen wat er gebeurt met hem als hij niet krijgt waarnaar hij op zoek is.


Verwonding 1:

Als zij geen zin heeft, voel ik me ongelooflijk afgewezen. Hoe graag mannen ook seks willen, de meeste van hen gaan liever in een ijskoude regen de heg knippen dan vrijen met een vrouw die hen uit plichtsbesef tegemoet lijkt te komen. De heg wijst hen nml niet af. Daar gaat het om. Als een vrouw toegeeft omdat het moet, wordt hij eigenlijk afgewezen door zijn vrouw. Als wij instemmen maar geen moeite doen om ons betrokken te voelen bij de man van wie we houden, ervaart hij: "Je bent niet in staat om me seksueel op te winden." Als zij zegt: vanavond niet lieverd", dan hoort hij: "Je bent zo onaantrekkelijk dat je niet eens kunt concureren met een kussen... en het kan mij niet schelen wat belangrijk voor jou is" Hoewel we mss alleen maar zeggen, dat we op dit tijstip liever geen seks willen, hoort hij de pijnlijke boodschap dat je hem niet wilt!

Nee is geen nee tegen seks, zegt een man, het is een afwijzing. Tegelijk voel ik me kwetsbaar als ik haar vraag om het initiatief te nemen.


Hoe kunnen wij vrouwen de sekskloof overbruggen?

Kies ervoor om van hem te houden op de manier die hij nodig heeft. Besef dat er achter al dat testoron een liefhebbend hart schuilgaat. Als het mogenlijk is, beantwoord zijn avances dan met een volledige emotionele betrokkenheid, in het besef dat je ZIJN hart raakt.

MAAR: als een lichamelijke reactie niet meer tot de mogenlijkheden behoort, zorg er dan voor dat je woorden hartelijk zijn, bevestigend, bemoedigend, liefdevol. Doe alles wat in je macht ligt- gebruik woorden en daden die je man begrijpt- om de man die je liefhebt niet te raken door pijlen van afwijzing. Laat er geen twijfel over bestaan dat je het fijn vindt om te vrijen met hem. En denk erom; als je wel op zijn verzoek ingaat, maar het alleen doet om aan zijn behoefte tegemoet te komen zonder actief betrokken te zijn, kom je niet tegemoet aan zijn behoefte. Sterker nog, je kunt hem net zo goed naar buiten sturen om de heg te knippen! Dus geniet van de intimiteit en maak er het beste van.

Sommige van ons vrouwen denken mss dat een wilde kat voor ons te hoog gegrepen is. Niet waar, zeggen mannen. Wat wij zouden willen is een vrouw die af en toe het initiatief neemt en al haar aandacht en passie voor haar man in bed neemt. Dat doet een man opleven.

Sommige vrouwen zouden graag in staat willen zijn enthousiaster op de seksuele behoeften van de man te reageren, maar ze kunnen dat niet om allerlei persoonlijke redenen. Het is niet mijn bedoeling nog meer frustratie toe te voegen. Maar ik wil je wel aanmoedigen om dan hulp te zoeken die je nodig hebt verder te komen. De keus om genezing te zoeken is de moeite waard, zowel voor jou als voor de man van wie je houdt.

Heeft jouw man de signalen gegeven dat hij ongelukkig is met jouw gebrek aan ontvankelijkheid voor hem? Mss zou hij het je graag duidelijk maken, maar weet niet meer goed hoe. Of hij heeft het geprobeerd maar je hebt het belang van zijn verzoek niet goed ingeschat. Onderschat het niet!! Het is belangrijker voor hem en voor je relatie en daarmee voor je eigen plezier in je huwlijk, dan je je kunt voorstellen.

26 augustus 2010

De macht van de vrouw, gebruikt door andere mannen

In de macht van de vrouw keken we naar een geval waarin een vrouw een man beschuldigt van verkrachting, en stelden vast dat dit een machtig wapen is voor de vrouw. In principe is het mogelijk dat een man veroordeeld wordt op basis van indirekte bewijzen, in dit geval zuiver en alleen de getuigeverklaring van de vrouw in kwestie. Zelfs als de betreffende man niet veroordeeld wordt, heeft hij toch al maanden in voorarrest gezeten, hij heeft geleden onder zware publieke vernedering door de sensatiemedia, en zijn glanzende televisie-carriere ligt in gruzelementen.

In de gebeurtenissen rondom Wikileaks en de publicatie van geheime documenten van het Amerikaanse leger, vinden we nu een interessante variatie op dit thema. Op de website Wikileaks worden sinds een paar weken geheime documenten van het Amerikaanse leger gepubliceerd, waarin verschillende zaken over de strategie in de oorlog in Afghanistan te lezen zijn. Dit gaat zover dat zelfs namen van Afghaanse informanten gepubliceerd werden, die daardoor in gevaar komen.

Sindsdien wordt Julian Assange, de oprichter van de website, heftig in diskrediet gebracht door de CIA en het Amerikaanse leger, wat natuurlijk begrijpelijk is. Wat niet meer zo goed te begrijpen is, dat is het feit dat Julian Assange sinds een paar dagen beschuldigd wordt van verkrachting. Uit het niets duiken twee vrouwen op die naar de politie stappen en verklaren dat ze door hem sexueel mishandeld zijn, dan wel verkracht. Misschien is er werkelijk iets aan de hand? Maar het is wel heel erg toevallig dat ze precies op dit moment op de proppen komen met hun beschuldigingen.

Wat is er aan de hand? Een kleine theorie:
Julian Assange is een man met grote talenten, en een bijbehorend groot ego. Hij is clever, macho, intelligent en succesvol "bij de vrouwen". Hij schuwt geen risico's om zijn doel te bereiken. Hij heeft vele relaties achter de rug, en daarbij zijn onvermijdelijk een paar slachtoffers gevallen: vrouwen die meneer Assange niet het beste wensen voor zijn toekomst. Deze vrouwen werden opgespoord door de Amerikaanse vijanden van Assange, en op overtuigende wijze omgepraat om op deze manier in aktie te komen, al dan niet met financiele ondersteuning.

Hier gaat nog een film over gemaakt worden.


Epiloog: De beschuldigingen zijn alweer ingetrokken, omdat er 'nieuwe informatie aan het licht is gekomen.' Ernaast geschoten, blijkbaar.

25 augustus 2010

Sex is(t)

... Die einfache Freuden des Lebens

... Terug naar de natuur

... Flucht vor dem Alltag

... Eerlijk

... Gewoon lekker

... Ontspannend

... Goed voor je gezondheid

... Mooi

... Meestal niet perfect

... Een onuitputtelijke bron van motivatie

... Prive

... Net als geld: hoe minder je ervan hebt, des te belangrijker wordt het

... Een van de laatste dingen die ze je weg kunnen nemen

... Vaak gratis

... Beter als je je niet aan de regels houdt

... Irrationeel

... Obsederend


... Troost

23 augustus 2010

Verbaasd

Ik was even verbaasd een paar dagen geleden, toen ik na een tevreden stellende avondmaalmaaltijd de bovenste knoop van mijn broek wilde losmaken, zoals ik wel vaker doe om de spanning iets te laten vieren, alleen maar om vast te stellen dat de knoop al los was.


(Nee, ik word niet dikker, dat is bij mij genetisch niet mogelijk; ik koop soms broeken te krap; in het pashokje sta je namelijk altijd rechtop, terwijl de broek veel strakker zit als je gaat zitten).

19 augustus 2010

Waar we ons eigenlijk druk om moeten maken

Wij zijn niet bang voor de gevaren waar we het meeste risico voor lopen, maar voor de spectaculairste gevaren. Vallen van grote hoogte's, explosies, hoge snelheden en enge mannen met wapens, maskers of baarden, daar zijn we bang voor. Voor bomaanslagen, vliegtuigongelukken, geheimzinnige ziektes, terroristen en ga zo maar door. De media, politici en slimme marketing-mensen maken hier handig gebruik van. Ben je bang voor de Mexicaanse griep? Voor ontvoering van je kind? Voor terroristen? Wij berichten erover/ onze politieke partij doet er iets aan/ wij verkopen er een inenting voor.

Rationeel gezien zou je bang moeten zijn voor de dodelijke gevaren waar je het meeste risico voor loopt. Gisteren las ik een interessant feit, weggemoffeld in een quiz voor algemene kennis in het weekblad Der Stern. Wat denkt u dat de meest voorkomende doodsoorzaak is in Duitsland, als je ziektes buiten beschouwing laat? Kies uit:
a) Verkeersongelukken
b) Vallen
c) Zelfmoord
d) Geweldpleging

(Denk er even over na voor je verder leest)
Het antwoord luidt:
1 - Zelfmoord - ongeveer 9000 doden per jaar (NL: 1525)
2 - Vallen (!) - ongeveer 8000 doden per jaar
3 - Verkeersongelukken - ongeveer 4000 doden per jaar (NL: 715)
4 - Geweldpleging - ongeveer 400 doden per jaar

Dat dit zo een verrassing is, komt doordat zelfmoord nog betrekkelijk taboe is. Je leest er weinig over in de krant, en dat is ook in orde zo. We hebben dus tenminste op dat gebied nog een beetje fatsoen.

Over het onderwerp zelfmoord weet ik weinig. Wat ik weet, is dat het vaak voorkomt bij mensen die depressief zijn, en dat depressiviteit een echte erkende ziekte is. Deze ziekte kan met behulp van lichamelijke kenmerken gediagnosticeerd worden, en ze kan ten dele goed behandeld kan worden met medicijnen.

We lopen dus het meeste gevaar te sterven doordat we ons zelf doden. Het gezegde dat je zelf je ergste vijand bent, krijgt in deze context opeens een heel andere betekenis. Maak je daar maar eens druk om.
NB:
Als je ziektes wel meerekent, dan torenen die huizenhoog boven de genoemde doodsoorzaken uit. De belangrijkste doosoorzaken zijn dan kanker en hart- en vaatziektes.

15 augustus 2010

Lucide dromen

(Ja, ik heb Inception gezien; goeie film, ga er naartoe!)

Een lucide droom (lucide = helder, licht) is een droom waarin je weet dat je droomt. Dat gebeurt normaalgesproken niet. Heel soms gebeurt het spontaan, maar de meeste mensen moeten het trainen. Ooit heb ik het ook eens getraind.

Het principe is zo: je bouwt in je gewone dagelijkse leven controle-momenten in. Dat wil zeggen dat je om de zoveel tijd bewust controleert of je droomt of dat je wakker bent. Als je dat een tijd lang regelmatig iedere dag meerdere keren doet, dan wordt het zo'n ingeburgerde gewoont dat je het in je dromen ook begint te doen, en dat is de clou: dan merk je dat je droomt.

Een van de mogelijkheden om te controleren of je droomt is het volgende: je draait je snel om met je hele lichaam, dus niet alleen met je hoofd. Je ziet dan natuurlijk de andere kant van de kamer of de omgeving waar je net bent. In een droom lukt dat niet; het beeld wat je ziet verandert dan niet, het draait als het ware mee. (Het is aan te raden om dit doen op plaatsen waar je niet gezien wordt door andere mensen.)

Het grappige bij mij was dat ik op een gegeven moment merkte dat ik droomde, zonder dat ik de oefening in de droom deed. Ik was er blijkbaar zo op gefixeerd, dat het zo ook werkte.

Als je merkt dat je droomt, dan kun je de droom sturen. Je kunt besluiten ergens anders te zijn, of om te gaan vliegen, of om bepaalde mensen te laten materialiseren. Ja, je kunt ook besluiten om sex te hebben. (Dat was niet zo interessant als je misschien zou denken).

Het probleem bij mij was dat ik alleen lucide dromem kreeg als ik heel licht sliep, kort voordat ik wakker werd. Ik merkte vaak dat ik droomde en dat ik bijna wakker werd. De grens tussen dromen en gewoon fantaseren als je wakker bent wordt dan vaag. Het gebeurde dan vaak dat als de droom spannend of interessant werd, ik op het punt stond om wakker te worden, dat merkte ik tijdens het dromen. Ik probeerde dan verder te dromen. Dat doe je door het tegenovergestelde te doen van dat wat je kunt doen om expres uit een droom te ontwaken. Als een droom erg vervelend wordt is er een truucje om wakker te worden: je kijkt naar een bepaald punt en fixeert dat, je gaat er naar staren. Dan word je gegarandeerd wakker. Het tegenovergestelde is dus te zorgen dat je beweegt en steeds bezig bent, en niet bij een punt blijft hangen.

Ik was naief en op zoek naar grote waarheden. Ik hoopte dat ik allerlei geheimen van het leven zou ontsluieren door mijn dromen bewust te beleven. En als dat niet zou lukken, dan zou ik in ieder geval nog op een ongevaarlijke manier spannende avonturen te beleven. Maar helaas.

Ik ben er weer mee gestopt omdat ik er eigenlijk niet veel aan vond. Het is ook een beetje vals spelen. Als je weet dat je droomt, dan weet je ook dat er niets kan gebeuren. De bedoeling van dromen is echter om gebeurtenissen te verwerken en herinneringen te stabiliseren. En gebeurtenissen verwerken doe je volgens mij alleen als je aan de gebeurtenissen gelooft op het moment dat ze gebeuren.

12 augustus 2010

Niet Inception

Het is al weer een aantal jaren geleden, dus de details die ik vergeten ben moet ik erbij verzinnen maar de kern is echt gebeurd.

Het was een nare droom. Dat heb ik wel vaker als ik laat op de avond in mijn eentje een griezelige film heb gekeken. Ja mensen, ook volwassen stoere mannen met een grote mond zijn soms bang in het donker. Dat je dus door de donkere gang loopt, in de donkere badkamer komt en je nerveus afvraagt of daar niet toch iemand verstopt zou kunnen zijn die je kwaad gezonnen kwaadgezind is. Dat je stil bent om geen geluid te maken, en dan jezelf op je eigen onnozelheid betrapt, en je afvraagt waar je nuchtere verstand is gebleven.

Zelfs op zulke avonden val ik probleemloos in slaap, maar dan kan het wel gebeuren dat ik nachtmerries krijg. In de nachtmerrie word ik achtervolgd en gejaagd, ik bevind mij in levensgevaar, het is allemaal reuze spannend. Scenes die zo uit de film lijken te komen spelen zich dan af in mijn dromen. Ik droomde deze nacht ook gevaarlijke avonturen, en uiteindelijk werd ik wakker. De droom was zo echt geweest, dat ik nog een paar momenten nodig had om weer tot mezelf te komen en mij ervan te overtuigen dat het maar een droom was geweest. Hoewel de gebeurtenissen in dromen niet echt zijn, zijn de angstgevoelens en de opwinding dat wel degelijk. Het duurde even om deze gevoelens weg te laten ebben.

Toen ik enigszins tot rust was gekomen stond ik op. Het was nog midden in de nacht, ik wist niet precies hoe laat het was. In ieder geval was het nog donker in huis. Ik liep door de kamer naar de keuken, een beetje onzeker en voorzichtig. Opeens hoorde ik iets vreemds en zag een rare gestalte bewegen in de schaduwen van de donkere kamer. Ik kreeg het op slag koud van de angst, en raakte in paniek. Was er nu echt iets gevaarlijks aan de hand? Huisdieren had ik niet, er waren geen bezoekers, wat kon dit zijn? De vormeloze gestalte maakte zich los uit de schaduw en kwam op mij af. Ik probeerde te schreeuwen, maar er kwam geen geluid over mijn lippen. In wilde paniek sloeg ik om me heen, er was geen vluchtweg.

En toen werd ik opnieuw wakker. Ik had gedroomd dat ik wakker was geworden uit mijn nachtmerrie, maar in feite was de volgende nachtmerrie begonnen. Nog een beetje natrillend en helemaal verdwaasd over deze rare gang van zaken lag ik in bed. Gelukkig was ik nu echt wakker. Toch? Nu werd ik pas echt bang. Hoe kon ik weten dat ik nu werkelijk wakker was en dat dit spelletje niet in de herhaling ging? Ik durfde niet meer op te staan. Ik dacht na over de vorige avond en de dag daarvoor. Ik probeerde alles ordelijk op een rijtje te zetten, om mezelf er zo van te overtuigen dat ik niet meer droomde. Volgens mij was ik nu echt wakker. Ik stond voorzichtig op. En ja hoor, deze keer was de wereld echt.

(Of ben ik nog steeds niet wakker geworden?)

10 augustus 2010

Oefening voor het ouder worden

Vandaag ben ik jarig, en dat inspireerde mij vanmorgen onder de douche om de volgende oefening uit te vinden. Je moet het hardop uitspreken, en dan moet je je bij ieder getal kort voorstellen hoe je denkt dat je zal zijn op die leeftijd; hoe je eruit ziet, hoe je dan over je leeftijd denkt, dat je bijvoorbeeld nog steeds denkt "ach, 59 is eigenlijk nog niet zo oud", hoe je op je werk zal zijn, of je nog samen bent met je partner, enzovoorts. [UPDATE: Als je het goed doet, dan gaat de rest van je leven in een flits aan je voorbij, en daarna ben je een ander mens. Het is bijna een wedergeboorte.]

Vandaag ben ik zesenveertig geworden.
Volgend jaar word ik zevenenveertig.
Dan word ik achtenveertig.
Daarna word ik negenenveertig.
Dan word ik vijftig (!), wie had dat gedacht?
En dan eenenvijftig.
Daarna word ik tweeenvijftig.
Als alles goed gaat word ik dan drieenvijftig.
En dan word ik vierenvijftig, ik mag projektleider spelen omdat de huidige projektleider met pensioen gaat.
Dan word ik vijfenvijftig.
Dan word ik zesenvijftig, ik ben nog bijna precies even aktief als nu.
Dan word ik zevenenvijftig.
Dan word ik achtenvijftig.
Dan word ik negenvijftig.
En dan word ik .. zestig, voor de meeste mensen ben ik dan een oude man.
Ik word eenenzestig.
En dan tweeenzestig.
Daarna word ik drieenzestig, op mijn werk heb ik weliswaar de meeste ervaring, maar mijn kennis is verouderd, niemand vraagt nog naar mijn mening.
Dan word ik vierenzestig, de collega's zijn altijd aardig tegen me.
Dan word ik vijfenzestig.
Dan word ik zesenzestig.
Dan word ik zevenenzestig, dan mag ik ophouden met werken!
Dan word ik achtenzestig.
Dan word ik negenenzestig, ik heb best wel veel hobby's.
Dan word ik zeventig, ik ben nog steeds gezond.
Dan word ik eenenzeventig.
Daarna word ik tweeenzeventig.
En dan word ik drieenzeventig.
En dan word ik hopelijk vierenzeventig, nu ben ik niet meer zo snel ter been.
Ik word vijfenzeventig.
Dan zesenzeventig.
Dan word ik zevenzeventig (mijn zoon is dan vierenveertig).
Ik word achtenzeventig.
Dan negenenzeventig (dan is mijn zoon zo oud als ik nu ben).
Ik word tachtig. Dat wordt een feestje. Misschien een groot feest, als ik dan nog sociaal enigszins aktief ben.
Dan word ik eenentachtig. Dan ben ik net zo oud als mijn vader nu is, en heel misschien ga ik dan ook nog skien in Oostenrijk, zoals hij nu.
Dan word ik tweeentachtig.
Als god het wil, word ik dan drieentachtig.
Ik word vierentachtig. Nu kan ik echt niet meer zelfstandig wonen.
Dan word ik vijfentachtig. Ik ben zo vergeetachtig.
En dan word ik zesentachtig.
Dan word ik zevenentachtig. En dan is het genoeg.

5 augustus 2010

Ghost in the machine a.k.a. the drumming washing machine

Sorry, dit is niet van mijzelf, maar het is zo gaaf dat ik het hier verbreid. Voor allen die het nog niet gezien hebben is hier de spookachtige wasmachine van SINA117. Sina is eigenlijk een gamer die filmpjes van zijn videospelletjes maakt met commentaar, wat vreemd genoeg best leuk is om te zien. Op een dag hoort Sina tijdens het spelen op de computer vreemde geluiden uit de kelder komen, en gaat op onderzoek uit met de camera. In de kelder ontdekt hij een machine die bezeten is van de God van de drummers. Zijn droge humorvolle commentaar doet de rest. Dit is het resultaat. Het filmpje heb ik ontdekt op www.wimp.com. (Tip: je moet wel het geluid aanzetten, het geluid is de clou bij deze clip.)[UPDATE 21:30 uur: Hier is de eerste bewerking met heavy metal gitaarsolo er precies overheen gemixd. En hier is de tweede, waar wat meer werk aan is besteed, maar waarbij de originele wasmachine een beetje op de achtergrond is geraakt.]

2 augustus 2010

Online omgangsvormen volgens Knigge

Knigge is in Duitsland een commissie die zich bezig houdt met etiquette en omgangsvormen. Onlangs hebben ze de omgangsvormen op het internet bekeken en de nodige misstanden vastgesteld, wat we natuurlijk allemaal allang wisten. Voor diegenen die soms door de bomen het bos niet meer zien, onzeker zijn, of het aangenaam vinden een leidraad te hebben, heeft Knigge nu aanbevelingen gepubliceerd voor de online omgangsvormen. Daar deze uiteraard in het Duits zijn, stelt nu uw Hollander In Duitsland geheel kostenloos een Nederlandse vertaling van een Duitse samenvatting ter beschikking.


Ook op Internet-netwerken moet men een beleefde omgangsvorm en respect voor de medemens in acht nemen, volgens omgangsexperten. De virtuele wereld is geen "vrijbrief voor gelijkmakerij", aldus een verklaring van de Knigge-commissie. De commissie heeft gedragsregels opgesteld, die oproepen tot respechtvolle communicatie en een kritische selectie van de netwerken.

In sociale netwerken gaat vaak het gevoel voor reele relatie-netwerken verloren, kritiseert de Knigge-commissie. Als bijvoorbeeld alle deelnemers elkaar  'vrienden' moeten noemen zoals bij Facebook, dan wordt daarbij uit het oog verloren hoe verschillend menselijke relaties zijn, en omgangsvormen zoals respect, achting en terughoudendheid worden veronachtzaamd. Per slot van rekening ga je in het echte leven ook anders om met collega's, chefs, familieleden en leraren als met vrienden. Een zakenpartner of een superieur als 'vriend' aan te spreken, kan deze met recht als aanmatigend opvatten.

In een codex met 12 punten beveelt de commissie onder andere aan, privezaken niet te vermengen met beroepsmatige dingen, en geen al te vertrouwelijke gegevens vrij te geven. Lompe familiariteit tegen een respectspersoon is taboe, evenals fictieve identiteiten. "Niet alleen vrienden, maar ook zakenpartners rechercheren in het Internet", zo Wälde. "Wie zo doet alsof hij iemand anders is, wordt in het echte leven snel blootgesteld. Zijn geloofwaardigheid is weg." Ook personeelsafdelingen van bedrijven vergelijken informatie in de sollicitatie met gegevens op het internet.

Tevens zou je altijd de tijd moeten nemen om een fatsoenlijk aanhef en een afscheidsgroet te schrijven. Pas op voor gebruikers die zoveel mogelijk kontakten op hun lijst voeren. Dit is geen teken van kwaliteit, "maar meer van oppervlakkigheid en geldingsdrang". De Knigge voor internetcommunicatie beveelt in zo een geval aan, de uitnodiging beleefd af te slaan.

In principe moet iedereen kritisch bekijken welke netwerken voor hem geschikt zijn en welke niet. Criteria daarbij zijn onder andere kosten, de bescherming van de privacy, het image van het netwerk en de baten.