25 november 2015

Warum sich manche exe-Dateien nicht starten lassen, Windows Vista

Ich schreibe diesen Post weil ich zwei Tage mit diesem Problem zu tun hatte bevor ich die Lösung auf der zweite Seite der Gooogle-Ergebnissen in einem englischen Forum gefunden habe. Eine deutsche Beschreibung habe ich nicht gefunden. Vielleich hilft es jemanden der auch noch mit Vista arbeitet.

11 november 2015

Populair

Ik ben schijnbaar populair bij de kleine kinderen aan wie ik pianoles geef. Ik ben anderhalve middag in de week op een lagere school in de buurt van Erfurt om pianoles te geven aan een antal kinderen uit de eerste, tweede en derde klas. Af en toe rent een kind op me af als het me aan ziet komen om me te omarmen. Een meisje was ermee begonnen en later deed een ander meisje en een jongetje het ook.

Ik laat veel toe tijdens de "les". Als kinderen pertinent iets niet willen doen, dan hoeven ze niet van mij. Ik doe mijn best om iets te verzinnen dat ze dan wel leuk vinden. Als twee kinderen tegelijk les hebben, dann mag de ene die niet aan de beurt is tekenen op het schoolbord. Af en toe laat ik ze iets tekenen dat met muziek te maken heeft zoals noten of muzieksleutels, maar die voorraad is snel opgebruikt.

Een jongetje is erg beweeglijk en snel afgeleid. Hij loopt door de klas en zoekt dingen om te doen als hij niet aan de beurt is. Van mij mag hij, zolang als hij niet teveel lawaai maakt zodat het andere kind afgeleid wordt.

Een paar weken geleden heb ik iets "uitgevonden" waarvan ik niet weet hoe daar in de piano-cultuur tegenaan wordt gekeken. Ik laat de kleine kinderen aan de piano staan in plaats van zitten. Dat heeft meerdere voordelen:
1) De houding van de armen en de handen t.o.v. de piano is beter. Staande zijn hun ellebogen hoger dan de toetsen, zodat de handen zich automatisch in de juiste houding bevinden, zwevend boven de toetsen met de handen licht schuin naar beneden geneigd. De kinderen zijn zo klein, dat als ze gaan zitten, de ellebogen lager zijn dan de toetsen, zodat de onderarmen schuin naar boven staan, en ze automatisch beginnen met handen op de rand van de piano te leunen. Kompleet verkeerd. Een hogere stoel is theoretisch ook mogelijk, maar ten eerste hebben ze die niet in deze school, en ten tweede zitten ze dan zo hoog dat ze niet meer met de voeten op de grond komen.
2) Door het staan zijn ze automatisch in een aktieve houding, ze zijn beter "bij de les". Zittend slaan kinderen vaak de benen over elkaar, of ze gaan "hangen" of scheef zitten.
3) Staan is sowieso gezonder. Het is beter voor de rug.
4) De kleine kinderen vinden het helemaal niet erg om te staan, in tegenstelling tot volwassenen die dat in de regel vermoeiend vinden. Voor de beweeglijke kinderen is het ook beter, het past beter bij hun behoeftes.

Het nadeel is dat je de pedalen niet zo goed kunt bedienen, maar dat doen we in dit stadium sowieso nog niet. En nu ik erover nadenk, zijn er veel toetsenisten in pop- en rockbands die ook staande spelen. Ik heb zelf ook een tijdje gedaan toen ik rugletsel had. Het is niet ideaal, maar het kan.

Natuurlijk zijn er ook problemen. Een jongetje, laat ik hem J. noemen, had vaak de pest in als hij naar pianoles moest. Op school worden vaak 's middags aktiviteiten gedaan (de les op een Duitse lagere school is alleen maar van 's morgens vroeg tot 's middags 12 of 1 uur). Die aktiviteiten zijn bijvoorbeeld knutselen, bakken of sport. Ik moest J. altijd bij een aktiviteit onderbreken om naar pianoles te komen. In het begin had ik niet door waarom hij altijd zo de pest in had, kleine kinderen vertellen niet altijd duidelijk wat het probleem is. Toen ik het doorhad, heb ik zijn les omgelegd naar een later tijdstip wanneer hij klaar is met zijn aktiviteiten, en sindsdien gaat het beter.
Daarbij komt dat J. het systeem van noten lezen niet goed begrijpt. Nu, na een jaar, begint het langzaam te dagen. Dat is erg verschillend tussen de kinderen, sommigen snappen het meteen, bij anderen duurt het zeer lang. Ik laat die kinderen dan regelmatig liedjes spelen zonder noten. Dat zijn dingen die je gaandeweg leert en waar je een gevoel voor moet krijgen. Helemaal zonder noten lezen gaat het niet bij mij. Ik weet dat er leraren zijn die dat wel doen, maar dat gaat me te ver. Een beetje niveau en inspanning mag wel gevraagd worden.