3 mei 2011

Wat zijn de overeenkomsten

Wat zijn de overeenkomsten tussen de Islam, het Christendom en het Joodse geloof, ook wel de drie Abrahamistische geloven genoemd?

1 - Ze beschouwen allemaal Jezus van Nazareth als een belangrijke profeet
2 - Ze baseren allemaal op Mozes
3 - Ze geloven alle drie in dezelfde God

Dit heb ik vandaag geleerd in een televisiegesprek van Beckman met twee Duitse grootheden, de ex-bondskanselier Helmut Schmidt (92!), die er op zijn beurt door Sadat op werd gewezen, en de journalist Peter Scholl-Latour (87!).

46 opmerkingen:

 1. Zo druppelt met een vertraging van vijftig a honderd jaar de kennis van de geleerden door naar het gemene volk.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. En ze zien allemaal Abraham/Ibrihim als aartsvader, wat uiteindelijk tot figuren als Bram Peper en Bram Moskofiets leidt. :-)

  Ik dacht dat dit algemeen bekend was en dat iedereen wel wist dat het Christendom en de Islam afsplitsingen zijn van het Jodendom. Als die goden bestaan, dan is het dezelfde of zijn ze aab elkaar verwant.

  De Joden zagen Jezus als een valse profeet als ik het goed heb begrepen. En Jezus Christus (JC) zou idd wel eens Julius Ceasar geweest kunnen zijn met flink wat schrijftalent van een stel Romeinen.

  http://beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1091387

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik als atheist zonder overdreven interesse voor religie wist dit dus niet. Ook niet dat de Islam en he Christendom afsplitsingen zijn van het Jodendom. Het interesseert me eigenlijk ook nu pas vanwege de aktuele perikelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het heeft na WO II nog 20 jaar geduurd voordat men zich realiseerde dat Jezus een jood was geweest. Kennis uit de fysica of biologie wordt redelijk snel gepopulariseerd, kennis uit de Geisteswissenschaften druppelt zeer langzaam door. Daar is geen geld te halen, dus dat is niet interessant. Intussen wordt echter wel met behulp van ongelezen oude teksten tot oorlog aangesticht.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. De islam is een hele vreemde eend want die ontstond pas rond 650 na Christus, terwijl inmiddels overal rondom de Middellandse Zee al op hoog theologisch niveau werd overlegd in Concilies al dan niet Oecumenisch.

  De beeldenstrijd en het beroemde Geen latreia, wel douleia. (Geen aanbidding, wel verering.) is van het Tweede concilie van Nicea (787)

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Vanaf 700 deden de moslims dapper mee met het theologische overleg op hoog niveau. Maar niet op de concilies van de Griekse staatskerk natuurlijk; daarvan hadden ze zich net gedistantieerd. Een bekende Griekse kerkvader als Johannes Damascenus woonde midden in Damascus, de hoofdstad van het Arabische Rijk en heeft zeker ook met moslims gediscussieerd. Het islamitische beeldenverbod is een reactie op de Griekse oplossing van de beeldenstrijd, die zich overigens al iets eerder aftekende: geen aanbidding en ook geen verering. In de islam was het overigens maar een ondergeschikt onderwerpje, terwijl de Grieken er minstens honderd jaar over hebben gebakkeleid.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Het idee alleen al dat we nog zeshonderd jaar moeten wachten op enige verlichting binnen de islam doet me wel zuchten. Al die geloven, wat heeft het ons mensen gebracht? Oorlog en ellende? Zo zal de ware God het vast niet bedoeld hebben indertijd...

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Nog een overeenkomst: de aanhangers juichen en vieren feest als een kopstuk of een belangrijk symbool van de anderen vernietigd wordt.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Maar die kant wilde ik eigenlijk niet op met deze post.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. De belangrijkste overeenkomst tussen al die geloven is dat je tijdens je echte leven moet lijden om daarna pas gelukkig te worden. Als je maar gel,ooft dat er daarna nog iets is....en dat is een vraag waarop het antwoord door niemand nog is gegeven. Maakt niet uit van welke gezindte....niemand weet zeker....

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Ik weet het zeker. Als je dood bent, dan ben je dood.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Nou, als je 700 jaar polytheistisch beelden vereert terwijl iedereen om je heen monotheistisch oecumenisch met elkaar delibereert over de grote vernieuwende sociaal-religieuze inzichten van Jezus en zijn Grieken; en dan van de ene op de ander dag ook monotheistisch wordt en je polytheisme overboord gooit, dan behoor je niet tot de uitzonderlijk grote filosofen of theologen.

  De islam, las ik laatst, heeft altijd met de rug naar de wereld gestaan; dat is zo gebleven tot op de dag van vandaag.

  @Leo, islam loopt nog steeds 600 jaar achter, maar het buskruit hebben ze inmiddels al wel uitgevonden ;-)

  @Bob, welke kant wilde je op? Allah is gewoon arabisch voor God, maar de islam suggereert door het halsstarrige gebruik van de arabische term dat zij een ander God aanbidden.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Dat is lekker gauw klaar Coco, maar je hoeft je niet op de hoogte te stellen hoor. Je hebt vast al genoeg te doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Er is veel op te zeggen Bob, maar om het kort te houden. stellling 3 is niet waar. Het is nml niét dezelfde God.
  En het verschil tussen Christendom en andere geloven is dat voor een echte Christen alles al gedaan is( verlossing door Jezus) en bij alle anderen geloven moet de mens het zélf doen, zichzelf verlossen door goede werken of anders.
  Voor een Christen is zijn schuld al betaald alleen door het geloof in Gods Zoon.

  Zo je ziet het: ik ben wel verhuisd maar niet verguist;))
  Ben blij dat ik er weer ben..
  Tham

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Alle drie zijn het er over eens dat Abraham, de stamvader van de Israeliten, de enige ware god vereerde (Jahwe of Jehova); die god moet dus ooit dezelfde meneer geweest zijn. (Het is een meneer omdat het een persoonlijke god is die altijd mannelijk wordt betiteld).

  Later zijn ze erover gaan kissebissen wie hem het beste kan interpreteren, wie zijn familieleden zijn, en wat je moet doen om bij hem in de gunst te komen. Wie hem op de "juiste" manier vereert, die vindt waarschijnlijk dat hij de "ware" god heeft.

  Het zou natuurlijk makkelijker zijn als god de goedheid zou bezitten nog een keer te verschijnen en ons voor eens en altijd uit te leggen hoe het precies zit, maar daar geloof ik niet in.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @Coco: Het is juist de Islam die stelt dat de Joden en de Christenen dezelfde god aanbidden. Dat de Islam nooit polytheistisch geweest is, dat weet zelfs ik nog. Dat was juist het controverse van Mohammed; dat hij opeens beweerde dat er maar een god is. (Dat hij daarbij op zoveel weerstand stuitte dat hij af en toe water bij de wijn deed, doet niets aan het principe af.)

  Wiki quote:
  "In de Koran wordt gesteld dat de aanhangers van Abrahamitische religies allen in dezelfde goddelijke entiteit geloven. Volgens deze visie geloven aanhangers van alle Abrahamitische religies in God,(...)"

  Lekker he, zo'n wikipedia. Kan iedereen opeens meelullen.

  @Emigrant: als we al te grote blunders maken, dan mag je het rustig zeggen hoor. Wij zijn de "gewone mensen", en die moeten hun mening ook ergens op baseren.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @Coco2: Ik wil die kant op dat we de overeenkomsten moeten zoeken, en niet de verschillen, als we ooit zover willen komen dat we het radicalisme en het fundamentalisme uitbannen. Die zijn in mijn ogen de wortel van het kwaad, en niet de religies op zich.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Als je jezelf van de een op de andere dag tot profeet verklaart in de al eeuwen bestaande godsdienst van de buren en deze claim niet democratisch laat verifiëren en bevestigen in een oecumenisch democratisch burenconcilie van Efeze, dan wordt je met recht een valse profeet genoemd en verdien je hetzelfde lot als Nestorius. Zelfs in het pre-islamitische(!) polytheïstische Mekka werd Mo's claim afgewezen!
  Laten we in plaats daarvan een echt grote kerkvader en asceet vereeren uit 400: Hiëronymus die de testamenten uit het Hebreeuws en Grieks vertaalde naar het Latijn.

  Overeenkomsten/verschillen.
  De islam heeft zonder toestemming van de rechthebbenden ontleent aan de joodse Thora en zijn daarmee aan te merken als inbreukmakers op het auteursrecht op monotheïsme.
  Het christendom heeft rechtmatig om een licentie verzocht voor gebruik en vermenigvuldiging en deze verkregen.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Dat hele gedoe doet me steeds denken aan een fragment uit een science-fiction boek, maar ik kom er niet meer op welke het is. Ik denk van Douglas Adams. Het gaat over een volk op een planeet waar de religie afgeschaft is. Met als gevolg dat er geen oorlogen meer gevoerd worden over wie de ware religie heeft -> iedereen blij. Na een aantal jaren ontstaan er echter verschillende stromingen in de wetenschap die elkaar bestrijden, omdat ze verschillende uitgangsprincipes hebben. Er kan maar een ware wetenschap zijn! Dit voert tot de beruchte wetenschapsoorlogen. Waarmee nog eens is geillustreerd dat de religie niet de oorzaak is van de ellende, maar de halsstarrige kortzichtige eigenweisheid en het gebrek aan compromis-vermogen van de mensen.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Grote blunders, ach ja. Maar aan de correctie daarvan begin ik toch maar niet. Dat heeft alleen zin wanneer er echt belangstelling voor is. Bij Bob zie ik een (nog?) erg kleine belangstelling, bij Coco eerder een uitdrukkelijke niet-belangstelling en een anti-stemming. Mocht iemand iets over de islam willen weten, dat moet hij eerst maar eens een inleidinkje lezen of zo. Dat is niet zo gemakkelijk, want er is veel troep op de markt, en de auteurs zien zich vaak (door zich zelf of door hun uitgever) gedwongen er een beetje om heen te lullen.
  Enkele aanbevelingen van modern werk:
  Andrew Rippin, Muslims, Their Religious Beliefs and Practices (Engels)
  Marco Schöller, Mohammed (Duits, Suhrkamp pocketboekje)
  Hans Jansen, De historische Mohammed, 2 dln. (nee, daarin heeft hij niet die akelige scheldtoon die we uit de media kennen).
  En mijn onvolprezen bloek natuurlijk. Maar behalve onvolprezen is het ook nog heel erg onvoltooid, en een systematische inleiding is daar nog lang niet te halen. Wel is het mijn bedoeling dat het dat op den duur wordt.
  De inleidingen in de islam door Jansen en van Koningsveld kan ik niet aanbevelen.

  Overigens vind ik het wel leuk jullie zo bezig te horen, want het brengt mij op ideeën voor nieuwe bloekonderwerpen. Polytheïsme moet inderdaad maar eens behandeld worden. De laatste resten van het polytheïsme waren in de vierde, vijfde eeuw echt wel uitgestorven; waar heeft de koran het twee eeuwen later dan over? Daarover zijn in de laatste tijd interessante studies verschenen (Hawting, Crone), die den Nederlandschen volke ook maar eens in populaire vorm moeten worden thuisbezorgd.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Marco Schöller wurde jetzt bestellt, sowie "Soundtrack meiner Jugend" van Jan Josef Liefers -> daar heb ik gisteren een stukje van op de radio gehoord, ik was begeistert.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Ik bedoel "Soundtrack meiner Kindheit".

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Ik zie bij Coco geen nadrukkelijke anti-belangstelling, maar wel een lichte anti-stemming. Wellicht alleen maar voor arguments' sake, who knows.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. @Emigrant: Het kleine beetje dat ik heb onthouden over Mohammed stammt uit de belletristiek: ik heb ooit de Satanic verses gelezen van Rushdie. (En natuurlijk uit de wikipedia). Vond het wel een interessant boek, een beetje verkonkeld, dat wel. Zelfs leesbaarder dan een aantal andere boeken die ik heb geprobeerd en weer weggelegd.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Dat is wel een mooi boek, Satanic Verses. Mijn fout was het eerst in het Engels te willen lezen. Ik lees vaak Engelse fictie, maar dit bleek te moeilijk. Wat verkonkeld is weet ik niet, maar dat was het inderdaad! Rushdie is natuurlijk geen serieus te nemen bron over Mohammed.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Inderdaad Patricia Crone „In Mecca, Muhammad was only a would-be prophet, and if he had stayed in Mecca, that is what he would have remained."
  Overigens dient men zich, voor het doorgronden van deze hypocriete religieuze ideologie, verre te houden van studies door christelijk verwesterde brillen en zich te beperken tot islamieten als Rushdie, Hirshi Ali, Ellian, Benali, Rayhana.

  Nog veel beter is het om een godheid als Swaab te gaan lezen:
  (..) na langdurig niet gegeten of gedronken te hebben ... dat je dan gaat hallucineren, is niet zo gek, natuurlijk.
  (..) maar ik ga ervan uit dat hij een aanval van temporaalkwabepilepsie had en daardoor ook door tijdelijke cordiale blindheid werd getroffen.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Wat mij telkens weer opvalt bij de discussies over zoiets als de geloven dan toch wel dat wie ook maar een beetje kritisch is over..meteen wordt bestempeld als fel anti. Geloof is voor velen een vaste waarde in hun leven, maar net als bij de rest van de menselijke fantasie interpreteren we bepaalde zaken toch zoals wij zelf in elkaar zitten. Zijn wij van huis uit goed opgevoed en zuiver in onze menselijke maat en benadering van anderen, laten wij een liberaal Godsbeeld toe in onze wereld en kunnen kritiek hebben. Zijn we van huis uit opgevoed met een vijandsbeeld voor eenieder die zich kritisch over ons geloof uitlaat komt er meteen een opgeheven vuistenmentaliteit naar boven. Voor mij is het allemaal prima wat mensen geloven, als ik er maar geen last van heb. Ik wil geen confrontaties met allerlei uitingen van godsdienst, ik wil niet gewezen worden op lange tenen (knippen van nagels helpt al) of op 'belediging'. We hebben een open maatschappij en die staat vrijheid van mening en godsdienst toe. Helaas willen de godsdienstigen net even te vaak die vrijheid van mening beknotten. Nu dat omgekeerd een paar jaar ook plaatsvindt is Leiden in last. Het interesseert mij eerlijk gezegd helemaal niets welke profeet waar welke geboden heeft gekregen of gesprekken gevoerd met een godheid in de woestijn van het midden-oosten. Het zal allemaal wel. Maar ik weet wel dat als er al een god bestaat deze liefde zal uitstralen, goedheid, en niet een god is van wraak en moord of doodslag zoals teveel 'goede gelovigen' telkens weer laten zien. En dan heb ik het zeker ook over de zgn. Gristenen die menen dat ze aborterende artsen mogen vermoorden, bommen mogen leggen om katholieken om zeep te helpen en extremistische moslims die menen dat elk woord van kritiek op 'hun god' aanleiding is voor een wettelijk toegestaande moorddadige reactie. God is liefde....als hij al bestaat. Zou dat niet echt helpen om van al dat gedoe af te komen???

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Ik zie Godsdiensten als propagandawapens om het groepsgevoel te verstevigen. Al de bovengenoemde Godsdiensten verschillen sterk per land. Zo zijn de Nederlandse protestanten (ook al een bonte verzameling) niet te vergelijken met de Britse protestanten. Die passen meer bij de Nederlandse Katholieken. Wel veel gejurk en beide trekken zich niets aan van de Paus.

  De Moslims in Saoudi-Arabië zijn ook totaal anders dan de Moslims in Iran. Het is dan ook onhandig om je af te zetten tegen zo'n verzamelgodsdienst als de Islam of bijvoorbeeld de tegenhanger het Christendom. Je kan je beter afzetten tegen de Berslusconi's, Ahmadinejad en heersers in Saoudi-Arabië.

  Als er geen Godsdienst was, dan hadden deze lieden wel naar andere propagandawapens gegegrepen.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Ik heb ook geen enkel oordeel over godsdiensten. Ze interesseren me gewoon niet. Maar ik zie dat mensen die wel zo’n oordeel hebben meestal niet in staat zijn nieuwe info over de betreffende godsdienst op te nemen. Dat geldt zowel voor de gelovigen als de bestrijders. Daarom weten zowel moslims als islamhaters meestal weinig over de islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Goed punt @Xiwel, het enige van belang bij een groep religieuze is of ze zich aan (nationale) rechts-regels houden of dat ze zich als groep daaraan onttrekken of bovenstellen.
  Heel veel varianten van de islam (sharia, jihad) zijn discriminerend naar geslacht, afvalligen, nationaliteit, godsdienst en stellen eigen wetten boven staatswetten. Daarmee dienen deze varianten te worden afgewezen als onrechtmatig.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Dat wordt dan een aanklacht van wie tegen wie precies, Coco? En denk je dat zij ontvankelijk zal worden verklaard? De analogie met tenminste twee andere religies met heel veel aanhangers in Nederland, die ook Gode meer moeten gehoorzamen dan mensen, ligt voor de hand en was hierboven juist door Bob nog eens aangeduid. Onrechtmatig verklaren op zulk een schaal lukt eigenlijk alleen nog in landen als Noord-Korea.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. @Emigrant - Dan heeft dat regime in PyongYang toch nog wat goede kantjes....

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Gisteren was ik toevallig een halve dag in het oude Jeruzalem, het 'Mekka' van de monotheistische religies.
  Het was wel aardig om te zien dat mensen van de verschillende religies op het oog harmonieus en vreedzaam door elkaar liepen: pijpenkrullen, nonnetjes, burka's, keppeltjes, tulbanden, monnikspijen etc..
  Waarschijnlijk ga ik er binnenkort een blog over maken al heb ik niet het idee dat ik veel wijzer geworden ben van mijn bezoek aan deze 'heilige' stad.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. @Marjan - Als je zelf niet gelooft in heiligdom verdwijnt het laatste en blijft het eerste. Omdat je dan meer inzicht krijgt in hoe dat met al die geloven in feite werkt. Manipulatie en macht...meer is het niet, overgoten met een dosis moraalridderschap en mystiek...

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Dat televisie gesprek was propaganda.
  Je doet net alsof het informatie is.

  De Islam is opgezet door de Katholieken, de God van de Katholieken is Lucifer. De paus is de antichrist. Joden hebben geen God, maar getuigen van YHVH in hun overleveringen.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Het kan geen toeval zijn dat het Vaticaan de grootste grondbezitter is in Oud-Jerusalem ...

  BeantwoordenVerwijderen
 37. @Emigrant - Men heeft er oude rechten denk ik, was dat vroeger ook al niet Romeins gebied??

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Ja, maar tussendoor weer duizend jaar niet. Het lijkt me typisch een samenzwering.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. @Emigrant - Maar weten we dat wel zeker, is het geen grote samenzwering tussen Rome en Washington om zo de boel daar onder controle te houden en en-passant alle kinderen te misbruiken of zo??

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Dat bedoel ik! maar het is niet echt meer van belang, omdat vandaag de wereld ondergaat.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. @Emigrant - Is Duitsland er nog?? Hier in NL lijkt het wel of we weer 20 jaar respijt hebben gekregen....helpt dat katholieke bidden en kaarsjes branden toch nog ook...

  BeantwoordenVerwijderen
 42. @Leo: Of Berlijn er nog is weet ik niet. Hier op het platteland worden we toch altijd vergeten.

  BeantwoordenVerwijderen